Thư Mời Quý Vị tham dự buổi gặp gở Ứng Cử Viên Thống Đốc Tiểu Bang Virginia thuộc đảng Cộng Hòa với Ông Ed Gillspie tại Trung Tâm Thương Mại Eden


Theo nguồn tin trên trang mạng của BMH

BMH
Washington, D.C

Thư Mời

Xin Quý Vị, Quý Anh, Chị, vui lòng click vào link bên dưới để ghi danh / register cho buổi gặp gở Ứng Cử Viên Thống Đốc,
Đảng Cộng Hòa, Ông Ed Gillespie tại Nhà hàng Kobe House / Eden Center, ngày Chủ Nhật 10/29/2017, vào lúc 6 giờ chiều.

Xin click vào link dưới đây:

https://www.eventbrite.com/e/ed-gillespie-for-governor-rally-at-eden-center-tickets-38996703189

Sau đó:

1.- Click: Register

2.- Click: Check Out

3.- Click: Complete Registration

Khi register, Quý Vị cần điền tên họ, địa chỉ, email, phone.

Sau khi submit, Quý Vị sẽ nhận được email confirmation cùng với attached ticket dưới dạng pdf.

Quý Vị có thể print ticket này để mang đến buổi gặp gở Ông Ed Gillespie.

Kính, thân mời Quý Vị tham dự, và chuyển link này đến gia đình, thân hữu… cùng ghi danh / register tham dự…

BMH
Washington, D.C

Xin xem Mẫu Ghi Danh / Register ở dưới:

Meet and Greet with Ed Gillespie in Falls Church