Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Trong Thành phố Falls Church ở tiểu bang Virginia & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Khi Đóng Cửa Trong Đêm Giáng Sinh, Ngày Lễ Giáng Sinh năm 2017 và Ngày Tết Tây năm mới 2018


Theo nguồn tin trên trang mạng của Thành phố Falls Church
City of Falls Church Updates

Posted on: December 14, 2017
Holiday Schedule and Closures

HolidayHours-NewsFlash
Below is the December holiday operating schedule for the City of Falls Church. This schedule is subject to change.

Constitutional Offices Swear-In Ceremony

Tuesday, December 19, 2017
CLOSING FROM 1 P.M.: Office of the Commissioner, Office of the Treasurer, Sheriff’s Office
OPEN: Rest of City Hall, Community Center, Mary Riley Styles Public Library
Christmas

Friday, December 22, 2017
CLOSING AT NOON: City Hall offices and the Mary Riley Styles Public Library will close at noon.
OPEN: Community Center (8am – 11pm)
Saturday, December 23, 2017
CLOSED: Mary Riley Styles Public Library.
OPEN: Community Center (8:30am – 11pm), Holiday Farmers Market (8am – 12pm)
Sunday, December 24, 2017
CLOSED: All City Government offices and services are closed on Christmas Eve, including the Community Center and Mary Riley Styles Public Library
Monday, December 25, 2017
CLOSED: All City Government offices and services are closed on Christmas Day, including City Hall, the Community Center and Mary Riley Styles Public Library
Tuesday, December 26, 2017
CLOSED: All City Hall offices and the Mary Riley Styles Public Library
OPEN: The Community Center will operate on holiday hours, 8:30am – 10pm
Wednesday, December 27, 2017
CLOSED: Department of Development Services
OPEN: All other City Government Offices and Services, including the Community Center and Mary Riley Styles Public Library, will operate on normal hours. The Court Clerk’s office will be open, but Court will not be in session.
New Years

Sunday, December 31, 2017
CLOSED: Mary Riley Styles Public Library
OPEN: The Community Center will operate on holiday hours, 2pm-5pm
Monday, January 1, 2018
CLOSED: All City Government offices and services are closed on New Years Day, including City Hall, the Community Center and Mary Riley Styles Public Library
Tuesday, January 2, 2018
CLOSED: Court Clerk’s office
OPEN: All other City Government offices and services, including City Hall, the Community Center, and Mary Riley Styles Public Library will operate on normal hours.
http://www.fallschurchva.gov/CivicAlerts.aspx?AID=639