Lịch Báo Nhắc của các Trường Công trong Quận Fairfax: Trường Đóng Cửa vào Ngày 15 Tháng 1 năm 2018 cho Ngày Nghỉ Lễ Martin Luther King Jr.


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Lịch Báo Nhắc: Trường Đóng Cửa vào Ngày 15 Tháng 1 cho Ngày Nghỉ Lễ Martin Luther King Jr.

Tất cả các trường học sẽ đóng cửa vào Thứ Hai 15 Tháng 1, cho Lễ Sinh Nhật Martin Luther King Jr.. Các lớp sẽ tiếp tục lại vào ngày Thứ Ba 16 tháng 1. Xin xem lịch năm học 2017-18.