Đóng cửa đường dành cho buổi hòa nhạc mùa hè miễn phí của Thành phố Fairfax Rock the Block Friday July 27 2018


Theo nguồn tin trên mạng của quận Fairfax

Road Closure in Effect for Rock the Block 7/27
Post Date:07/24/2018
From 6-10 p.m. Friday, July 27, University Drive will be closed between Route 236/Main Street and North Street.

This closure is for Rock the Block! #TGIFairfax, the City of Fairfax free summer concert series and block party held on the fourth Friday of the month through October. The event features city food vendors, a beer garden, games, and more.

Click here for more information about Rock the Block.
Đóng cửa đường trong hiệu ứng cho Rock the Block 7/27
Ngày đăng: 07/24/2018
Từ 6-10 giờ chiều thứ Sáu, ngày 27 tháng 7, University Drive sẽ đóng cửa giữa Tuyến đường 236 / Main Street và North Street.

Việc đóng cửa này là dành cho Rock the Block! #TGIFairfax, chuỗi buổi hòa nhạc mùa hè miễn phí của Thành phố Fairfax và bữa tiệc được tổ chức vào Thứ Sáu thứ tư của tháng đến hết tháng Mười. Sự kiện này có các nhà cung cấp thực phẩm thành phố, vườn bia, trò chơi và hơn thế nữa.

C lick ở đây để biết thêm thông tin về Rock the Block .

Rock the Block đã trở lại vào năm 2018!

Thứ Sáu thứ tư của tháng, tháng 5 – tháng 10
Ngày 2018: Ngày 25 tháng 5, ngày 22 tháng 6, ngày 27 tháng 7, ngày 24 tháng 8, ngày 28 tháng 9, ngày 26 tháng 10
Thời gian : 6: 30-9: 30pm
Địa điểm: Quảng trường Old Town – 10415 North Street, Fairfax City

Hãy đến thưởng thức nhạc sống, vườn bia, nhà cung cấp thực phẩm và hơn thế nữa!
Vui lòng mang theo ghế và chăn để ngồi!
Không được phép mang vật nuôi ngoại trừ động vật dịch vụ.

Xin lưu ý rằng các splash pad sẽ được tắt bắt đầu từ 3 giờ chiều vào ngày Rock the Bock
và sẽ được quay lại sau sự kiện đêm đó.

Vị trí đỗ xe:
Khu phố cổ
Bãi đậu xe tại University Drive và Sager Ave
Bãi đậu xe tại Main Street và East Street

Cảm ơn các nhà tài trợ của chúng tôiRock the Block is back in 2018!

Fourth Fridays of the Month, May – October
2018 Dates: May 25, June 22, July 27, August 24, September 28, October 26
Time : 6:30-9:30pm
Location: Old Town Square – 10415 North Street, Fairfax City

Come enjoy live music, beer garden, food vendors, and more!
Please bring chairs and or blankets to sit on!
No Pets allowed except service animals.

Please note that the splash pad will be off starting 3pm on the day of Rock the Bock
and will be turned back on following the event that night.

Parking Locations:
Old Town Village Parking
Parking lot at University Drive and Sager Ave
Parking lot at Main Street and East Street

Thank you to our sponsors

https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/5757/18?backlist=%2fhome