Bữa tiệc Valentine chào đón các thành viên mới và trở lại của Fairfax Art League với cây đàn guitar Stan Hamrick