hạn chế giao thông Không cho quẹo trái từ hướng tây Fairfax Boulevard vào University Drive và University Drive vào hướng tây Fairfax Boulevard.


Theo tin Google Translation City of Fairfax

Cảnh báo giao thông: Hạn chế rẽ trái tạm thời tại University Drive / Fairfax Blvd
Ngày cuối: 2019/07/03 17:00
trường đại học-50 hướng map2

On June 3, một xe tải bị hư hỏng nặng nề cực tín hiệu giao thông mới tại University Drive và Fairfax Boulevard (Route 29/50).

Kết quả là, giao lộ của University Drive và Fairfax Boulevard sẽ có màu vàng-flash cho đến khi một tín hiệu tạm thời có thể được cài đặt trên 08 tháng 7.

Hướng đông và hướng tây Fairfax Boulevard sẽ vẫn mở theo cả hai hướng, như sẽ hướng Bắc và hướng Nam University Drive.

Tuy nhiên, rào cản đối với các hạn chế giao thông sau đây sẽ được ở vị trí cho đến khi một tín hiệu mới được cài đặt:

Không trái lần lượt từ Fairfax Boulevard hướng tây vào University Drive.
Không rẽ trái từ University Drive vào hướng tây Fairfax Boulevard.
Các tín hiệu tạm thời dự kiến ​​sẽ được cài đặt, và ngã tư dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động đầy đủ, vào ngày 08 Tháng Bảy.

Những thông tin này sẽ được cập nhật khi cần thiết.

Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn của bạn, xin vui lòng lái xe cẩn thận – và xem xét tuyến đường thay thế khi cần thiết.

Thông tin: 703-385-7810, email .

Trở về danh sách đầy đủ >>
Traffic Alert: Temporary Left Turn Restrictions at University Dr/Fairfax Blvd
Post Date:07/03/2019 5:00 PM
university-50 direction map2

On June 3, a dump truck severely damaged the new traffic signal pole at University Drive and Fairfax Boulevard (Route 29/50).

As a result, the intersection of University Drive and Fairfax Boulevard will be in yellow-flash until a temporary signal can be installed on July 8.

Eastbound and westbound Fairfax Boulevard will remain open in both directions, as will northbound and southbound University Drive.

However, barriers for the following traffic restrictions will be in place until a new signal is installed:

No left turn from westbound Fairfax Boulevard onto University Drive.
No left turn from University Drive onto westbound Fairfax Boulevard.
The temporary signal is expected to be installed, and the intersection is expected to be in full operation, on July 8.

This information will be updated as needed.

Thank you for your patience, please drive carefully — and consider alternate routes as needed.

Information: 703-385-7810, email.
https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/8896/18