Thay đổi địa điểm bỏ phiếu tạm thời trong Quận Fairfax ở Tiểu Bang Virginia cho cuộc bầu cử sơ bộ bộ của Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 23 tháng 6 năm 2020


Theo nguồn tin trên mạng của Quận Fairfax trong Tiểu Bang Virginia

Temporary Polling Place Relocations for the June 23, 2020 Primary Elections ONLY
Ngày 21 tháng 5 năm 2020

Cuộc bầu cử sơ bộ sẽ được tổ chức vào thứ ba, ngày 23 tháng 6 cho Thượng viện Hoa Kỳ và Khu 11 của Hạ viện Hoa Kỳ.

Hạn chót nộp đơn xin phiếu bầu vắng mặt là Thứ Ba ngày 16 tháng Sáu lúc 5 giờ chiều. Để được tính, phiếu bầu cũng phải được trả lại vào ngày 23 tháng 6 lúc 7 giờ chiều. Các quan chức kêu gọi cử tri cả hai nộp đơn ngay bây giờ – và nhanh chóng gửi lại phiếu bầu của họ – để tránh bất kỳ sự chậm trễ nào có thể xảy ra trong việc gửi thư do COVID-19.

Đảng Cộng hòa đang tiến hành một cuộc bầu cử sơ bộ trên toàn quận cho Thượng viện Hoa Kỳ với ba ứng cử viên trong lá phiếu và Đảng Dân chủ đang giữ một vị trí chính duy nhất cho khu 11 của Hạ viện Hoa Kỳ.

Không có cuộc bầu cử chính cho hai khu House khác trong Quận Fairfax. Do đó Đại diện Hoa Kỳ Don Beyer, khu 8 và Jennifer Wexton, khu 10, không có trong lá phiếu.

Cử tri có thể xác nhận họ sống ở khu nào bằng cách kiểm tra thông tin ghi danh của họ trên trang web của Ban bầu cử Virginia. Hoặc họ có thể gọi điện hoặc gửi email cho Văn phòng Bầu cử Quận Fairfax.

Cdc nhân viên bầu cử cũng muốn nhắc nhở cử tri rằng họ chỉ có thể bỏ phiếu trong một chính: hoặc là chính của đảng Cộng hòa cho Thượng viện Hoa Kỳ hoặc chính của đảng Dân chủ cho Quận 11. Khi cử tri nộp đơn xin bỏ phiếu kín, họ sẽ được yêu cầu chọn một cuộc bầu cử sơ bộ.

Quận Fairfax khuyến khích mạnh mẽ các cử tri vắng mặt bỏ phiếu qua thư trong các cuộc bầu cử sơ bộ này. Đây là cách dễ nhất và an toàn nhất để bỏ phiếu trong đại dịch, các quan chức bầu cử nói.

Ghi danh bỏ phiếu trực tuyến
Để biết thêm thông tin hoặc câu hỏi về các cuộc bầu cử sơ bộ sắp tới hoặc bỏ phiếu vắng mặt, hãy gửi email hoặc gọi cho Văn phòng Bầu cử Quận Fairfax theo số 703-222-0776, TTY 711.
County of Fairfax, Virginia

TEMPORARY POLLING PLACE RELOCATIONS JUNE 23, 2020 PRIMARY ELECTIONS
The following polling places will be temporarily relocated as listed below:

PCT #
PCT Name
CURRENT LOCATION
TEMPORARY LOCATION – JUNE 23, 2020

PCT #: 225
PCT Name: HUGHES
CURRENT LOCATION: Hughes Middle School, 11401 Ridge Heights Rd., Reston 20191
TEMPORARY LOCATION: South Lakes High School, 11400 South Lakes Dr., Reston 20191

PCT #: 240
PCT Name: COLVIN
CURRENT LOCATION: The Capital Church, 10233 Leesburg Pike, Vienna 22182
TEMPORARY LOCATION: Colvin Run Elementary School, 1400 Trap Rd., Vienna 22182

PCT #: 302
PCT Name: CHESTERBROOK
CURRENT LOCATION: Community Room at Vinson Hall, 1735 Kirby Rd., McLean 22101
TEMPORARY LOCATION: Chesterbrook Elementary School, 1753 Kirby Rd., McLean 22101

PCT #: 514
PCT Name: CROSSROADS
CURRENT LOCATION: Goodwin House Bailey’s Crossroads, 3440 South Jefferson St., Falls Church 22041
TEMPORARY LOCATION: Glen Forest Elementary School, 5829 Glen Forest Dr., Falls Church 22041

PCT #: 609
PCT Name: MARLAN
CURRENT LOCATION: Paul Spring Retirement Community, 7116 Fort Hunt Rd., Alexandria 22307
TEMPORARY LOCATION: Hollin Meadows Elementary School, 2310 Nordok Pl., Alexandria 22306

PCT #: 803
PCT Name: CLIFTON
CURRENT LOCATION: Clifton Presbyterian Church, 12748 Richards Ln., Clifton 20124
TEMPORARY LOCATION: Liberty Middle School, 6801 Union Mill Rd., Clifton 20124

908
HIDDEN MEADOW
Episcopal Church of the Epiphany
3301 Hidden Meadow Dr., Herndon 20171
Oak Hill Elementary School
3210 Kinross Circle, Herndon 20171

Office of Election
12000 Government Center Parkway, Suite 323 Fairfax, Virginia 22035
Phone: (703) 324-4735, FAX: (703) 324-2205 TTY: 711
E-Mail: elect@fairfaxcounty.gov
Web: www.fairfaxcounty.gov/elections