Thông Báo Đóng Cửa Các Văn Phòng Cơ Quan Thành phố Fairfax ở tiểu bang Virginia & Thời Khóa Biểu Các Dịch Vụ Khi Đóng Cửa Trong ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ Năm 2020

Theo tin Google Translation City of Fairfax Kỳ nghỉ lễ: Ngày quốc khánh Thứ Sáu, ngày 3 tháng 7 (quan sát) Văn phòng chính quyền thành phố – đóng cửa Tòa án quận – đóng cửa CUE Bus – dịch vụ thường xuyên CẬP NHẬT: Từ chối và tái chế (recycle) – bộ sưu tập […]