FCPS Loan Tin Tiếng Việt vào Thứ Sáu ngày 7 tháng 8 năm 2020: Sắp Đến Ngày Tựu Trường


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLSFCPS Loan Tin Tiếng Việt vào Thứ Sáu ngày 7 tháng 8 năm 2020: Sắp Đến Ngày Tựu Trường

Cập nhật Giờ học: Trở lại Thời Khóa Biểu như trước khi Đóng Cửa Trường

Giờ chuông reo cho học tập trực tuyến sẽ gần giống như giờ vào lớp và giờ ra về mà các trường đã dùng trong năm học 2019-2020 trước khi trường lớp bị đóng cửa, có nghĩa là:

Trường Trung học cấp 3, ngày học dạng ảo sẽ là từ 8:10 đến 2:55
Trường Trung học cấp 2 dùng thời khóa biểu giống như trường Trung học cấp 3
Trường Trung cấp học từ 7:30 đến 2:15
Cấp Tiểu học, giờ học sẽ thay đổi tùy theo, tuần tới các trường sẽ thông báo giờ đầu ngày và giờ cuối ngày học cụ thể
Chúng tôi muốn đem lại một cảm giác trở lại bình thường như có thể nhất với lịch trình hàng ngày trong tình cảnh khá khác thường này. Chúng ta có thể thực hiện thời khóa biểu học dạng ảo này bởi vì không có nhu cầu chuyên chở học sinh.

Thời khóa biểu Mẫu Học Nguyên Ngày Hoàn toàn dạng Ảo của Cấp Tiểu học / Full Day Fully Virtual Elementary Schedule

Học Nguyên Ngày Hoàn toàn dạng Ảo của Trường Trung Cấp / Full Day Fully Virtual Middle School Schedule (Grades 6-8 or 7-8)

Học Nguyên Ngày Hoàn toàn dạng Ảo của Trường Trung học Cấp 2 và Cấp 3/ Full Day Fully Virtual Secondary and High School Schedule (Grades 7-12 or 9-12)

Tổng Giám đốc Tiểu bang Miễn Sự Công nhận cho Niên học 2021-2022
Tổng Giám đốc Giáo dục Công lập của Tiểu bang Virginia James Lane thi hành thẩm quyền khẩn cấp được giao cho ông bởi Quốc hội Tiểu bang khóa 2020 để miễn việc công nhận thành tích và xếp hạng các trường học hàng năm cho niên khóa 2021-22. Các trường học sẽ được quy cho xếp hạng “ Công nhận được Miễn”, xếp hạng giống như đã được quy cho các trường cho niên học 2020-2021 hồi tháng Tư .

Xếp hạng công nhận được dựa trên thành tích trong niên học trước. Việc đóng cửa trường học trong cả tiểu bang hồi tháng Ba nhằm ứng phó với đại dịch vi-rút corona đã gây nên sự hủy bỏ các cuộc kiểm tra Tiêu chuẩn Học Vấn vào mùa Xuân. Các thành tích của học sinh từ các bài thi SOL bằng Anh ngữ, toán và khoa học là những đo lường then chốt trong tiêu chuẩn công nhận của Hội đồng Giáo dục Tiểu bang.

Khi không có các kết quả từ thi cử SOL vào mùa xuân 2020, sẽ không có đủ dữ liệu cho Bộ Giáo dục Tiểu bang Virginia tính điểm cho việc xếp hạng công nhận cho niên khóa 2020-21. Bởi vì sự tiến bộ từ năm này qua năm tới trong môn Anh ngữ và trong môn toán cũng là các đo lường cho sự công nhận, VDOE cũng sẽ không có đủ dữ liệu để tính việc xếp hạng cho niên học 2020-2021. Và cũng bởi vì ngay cả khi học sinh có thể lấy bài thi vào mùa xuân tới, bộ sẽ không có được dữ liệu làm chuẩn từ năm học 2019-2020 cho việc đo lường mức tiến bộ.

Trong tháng Tư, tổng giám đốc Lane chỉ định một nhóm chuyên trách để nghiên cứu ảnh hưởng của việc đóng cửa trường vì COVID-19 lên chế độ trách nhiệm giải trình của trường học trong Cộng đồng Thịnh vượng Chung Virginia và đưa ra đề nghị cho các quyết định công nhận cho niên khóa 2020-2021. Việc miễn sự công nhận cho đến khi có được đủ dữ liệu làm chuẩn để đo lường sự tiến bộ của học sinh đã là một trong hai lựa chọn được đề nghị bởi nhóm chuyên trách, vốn gồm có Tổng Giám đốc FCPS Scott Brabrand.

“ Việc miễn sự công nhận cho một năm thứ nhì sẽ cho phép các trường học của chúng ta chú tâm vào kiểm tra các ảnh hưởng của việc đóng cửa lên sự an tâm về mặt học vấn và mặt xã hội của học sinh, “ ông Lane nói. “ Điều đó cũng cho phép các học khu làm quyết định về việc tái lập việc giảng dạy trực diện trong trường hay việc trở lại học tập dạng ảo mà đặt ưu tiên đến sức khỏe của học sinh và nhân viên, mà không chịu thêm áp lực từ ảnh hưởng có thể lên sự công nhận. Nếu các cuộc kiểm tra được thực thi trong năm học tới, sự tập trung nên là việc đánh giá ảnh hưởng của đại dịch lên việc học tập và việc thiết lập một chuẩn mới cho đo lường mức tiến bộ của học sinh.”

Giáo dục Đặc biệt: Tăng cường Chương trình Dạng Ảo

Trong tháng 8, các quản lý chuyên trách giáo dục đặc biệt sẽ làm việc với phụ huynh và các nhóm Chương trình Giáo dục Cá nhân (IEP) để sửa đổi IEP của học sinh nếu cần thiết nhằm phản ánh các dịch vụ học sinh sẽ nhận được trong khung cảnh học hoàn toàn ảo. Các giáo viên đã chọn làm việc dạng ảo sẽ thực hiện giảng dạy trực tiếp và diện đối diện 4 ngày một tuần.

Các giáo viên giáo dục đặc biệt và các bộ phận cung cấp dịch vụ liên hệ sẽ giảng dạy nhóm và cá nhân cho phù hợp với mục tiêu và thời khóa biểu của học sinh.

Việc hướng dẫn trực tiếp có thể sẽ được bổ sung với các hoạt động mà có thể hoàn thành bởi học sinh bên ngoài việc học đồng bộ.

Các thông tin cập nhật về Giáo dục Đặc biệt tại đây.

Ngày Miễn Thuế Hàng Năm Áp dụng cho Mua sắm Học cụ, Quần Áo
Trường học sẽ bắt đầu với dạng ảo cho học sinh FCPS mùa Thu này, nhưng các gia đình ở Virginia sẽ có được miễn thuế trên các mua sắm quần áo và học cụ khi tiểu bang có ngày lễ miễn thuế hàng năm và các ngày 7 đến 9 tháng 8.

Để được hưởng miễn thuế, các món học cụ phải mang giá 20 đô la hoặc thấp hơn, và giá quấn áo và giầy dép phải là $100 hoặc thấp hơn.

Trong số các thứ học cụ được hưởng miễn thuế là các công cụ cho vẽ và nhạc, máy tính, vở viết văn và sổ ghi chép, giấy, từ điển, viết tô màu, hộp đựng bữa trưa, viết mực, viết chì và các lại sách tham khảo.

Có thêm thông tin chi tiết về ngày lễ miễn thuế của Virginia, bao gồm liệt kê toàn bộ các món học cụ và quần áo hội đủ điều kiện miễn thuế trên mạng.

Các cuộc thi chuẩn bị đại học SAT/ACT

Chúng tôi biết rằng gia đình các học sinh trung học, đặc biệt là các học sinh cấp lớp 12, có quan tâm về được cơ hội lấy các bài thi ACT và SAT tại Hệ trường FCPS và những vùng chung quanh. Chúng tôi phấn khởi mà báo rằng chúng tôi sẽ làm việc với tổ chức College Board cho các học sinh lớp 12 một cơ hội lấy bài thi SAT tại trường của họ vào ngày 23 tháng 9 , qua chương trình SAT School Day. Thông tin đăng ký cho ngày thi 23/9 sẽ được truyền đạt trong giữa tháng Tám.

Mọi thay đổi gì khác cho các địa điểm FCPS thi ACT và SAT tại vào cuối tuần trong suốt niên khóa 2020-21 sẽ tùy thuộc vào tình tạng y tế cũng như là các chỉ đạo về an toàn. Các sự thay đổi sẽ được truyền đạt trực tiếp đến học sinh từ ACT hoặc từ SAT College Board.

Các buổi chuẩn bị trực tuyến miễn phí cho bài thi có tại các liên kết sau: Khan Academy Official SAT Practice và ACT Academy. Ngoài ra, chúng tôi khuyến khích các học sinh lớp 12 cẩn thận xem lại những tiêu chí tuyển sinh đại học của các trường mà họ đang nhắm tới, khi nhiều trường đại học đang điều chỉnh các điều kiện đòi hỏi về ACT và SAT. Các cố vấn trường và các chuyên viên tại trung tâm hướng nghiệp sẽ sẵn sàng trình bày về dự tính sau trung học với học sinh và gia đình của họ vào giữa tháng 8 với quan tâm về những thay đổi trong tiêu chí tuyển sinh và các lựa chọn dự thi học sinh có được.

Liên đoàn Thể Thao Virginia (VHSL) Công bố Kế hoạch Thể thao và Sinh hoạt cho năm học 2020-21
Liên đoàn Thể Thao Virginia / The Virginia High School League (VHSL) tại kỳ họp đặc biệt hôm 27/7 đã bầu cho tiến hành với Khuôn Mẫu 3 cho mở lại các sinh hoạt thể thao va các hoạt động trong niên học 2020-21. Khuôn Mẫu 3 hoãn tất cả các môn thể thao và hoạt động VHSL đến ngày 14 tháng 12 và theo Kế hoạch Thể Thao Liên trường Thu Gọn. Kế hoạch này đặt tất cả các môn thể thao trong mùa như hiện đang được sắp xếp.

Khuôn Mẫu 3 – Kế hoạch Thể thao Liên trường Thu Gọn

Mùa 1 (thể thao mùa Đông) 14 /12 – 20 / 2 (Ngày tranh tài đầu tiên : 28 / 12)

Bóng rổ, thể dục dụng cụ, điền kinh trong nhà, bơi / nhảy cầu, đấu vật
Mùa 2 (thể thao mùa Thu) 15/ 2 – 01/ 5 (Ngày tranh tài đầu tiên : 01/3)

Cổ vũ, chạy bộ dã ngoại, khúc côn cầu, bóng bầu dục, đánh gôn, bóng chuyền
Mùa 3 (thể thao mùa Xuân) 12/ 4 – 26/6 (Ngày tranh tài đầu tiên : 26/4)

Bóng chày, lacrosse, bóng đá, bóng chày nữ, quần vợt, điền kinh ngoài trời
Có thêm thông tin tại trang mạng VHSL website.

Mùa của ban nhạc diễn hành đã bị hoãn. Nếu học sinh có thể trở lại trường vào mùa Thu hay mùa Đông, chúng tôi sẽ cân nhắc các cơ hội trình diễn cho ban nhạc diễn hành mà không mang mâu thuẫn với các kiểm tra cho hoạt động nhạc diễn hành.

Food Resources for Families
Tài Nguyên Lương thực cho Gia đình
Từ khi trường đóng cửa, đội ngũ dịch vụ thực phẩm của chúng tôi đã cung cấp gần 2 triệu phần ăn Grab-and-Go tới gia đình. FCPS sẽ tiếp tục cung cấp phần ăn grab-and-go trong phần còn lại của mùa hè và một khi năm học bắt đầu. Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng hiện đang nghiên cứu xem thế nào cung ứng nhu cầu của các gia đình vào niên học tới trong khi xem xét về các lựa chọn cho dịch vụ bữa ăn. Chúng tôi sẽ đăng tải thông tin việc phân phối thực phẩm trong một thời gian sớm nhất.

Tiếp cận Công nghệ cho Mọi Học sinh

FCPS sẽ cung cấp máy tính xách tay để học tập trực tuyến niên học năm nay. Nếu một học sinh chưa có laptop của trường, trường của bạn sẽ gửi thông tin về quy trình phân phát máy tính. Phụ huynh và người chăm sóc sẽ có thể đi nhận máy tính với sự giảm thiểu tiếp xúc và không phải đi vào trường sở FCPS.

Hỗ trợ Công nghệ cho Phụ Huynh và Học sinh

FCPS cũng đang tăng cường hỗ trợ kỹ thuật đến với gia đình và học sinh.

Việc hỗ trợ bao gồm:

Cung cấp phương tiện công nghệ cho học sinh và gia đình
Đang phát động một ban trợ giúp cho phụ huynh
Đang lập một bộ phận cổng thông tin để cho phép học sinh trực tiếp làm yêu cầu cho công nghệ
Đang soạn những phương thức cho học sinh quản lý các liên kết học tập trên mạng Blackboard Collaborate / Google Meet qua Google Calendar của họ.

Trang Blog về quan điểm lành mạnh:
“From the Healthy Minds Blog”: Kết hợp các Phương cách cho Quan niệm đến Tiến bộ để Giúp Trẻ Phát triển Tốt
Những quan niệm là một tập hợp các niềm tin mà hướng dẫn cho ta cách chúng ta suy diễn về thế giới quanh ta. Chúng uốn nắn hành vi, cư xử và các quyết định của chúng ta, và chúng đóng một vai chính trong lối chúng ta tạo dựng và đạt đến mục tiêu của mình. Nghiên cứu phát khởi bởi nhà tâm lý của đại học Stanford Carol Dweck đề suất rằng người ta làm phận sự trên một chuỗi liên tục với các quan điểm “ tăng trưởng “ và quan điểm “ cố định”. Mặc dù tất cả chúng ta đều mang các phần của cả hai, việc tìm cách kết hợp nhiều quan điểm tiến bộ trong cuộc sống có thể giúp chúng ta phát triển tốt và đạt được mục tiêu của mình.

Thiết lập một quan điểm tiến bộ là một quá trình có 3 phần tử: tăng nỗ lực, cho thấy thiện ý để thử phương cách mới, và hỏi đến trợ giúp khi cần. Cả ba yếu tố này là quan trọng, và việc hướng dẫn, sự nhấn mạnh và thực hành mỗi điều này là cần thiết. Các phương pháp sau đây có thể giúp hướng dẫn về các nguyên lý này.

FCPS trong Dòng Tin Tức
Quan chức các ban ngành Quận Fairfax nói : “ Không có Nguy Cơ” cho trường học là điều không thể / Fairfax officials: ‘No-Risk’ school scenario not possible for fall.
Quận Fairfax vinh danh Dân biểu liên bang John Lewis với một bia đá đặc biệt và bảng kỷ niệm tại trường trung học mang tên ông./ Fairfax County honors Rep. John Lewis with special rock, sign at high school renamed for him.
“ Chúng tôi sẵn sàng cho việc học tập dạng ảo” “ Tổng Giám đốc FCPS bàn về kế hoạch trở lại trường. / ‘We’re ready for virtual learning’: FCPS superintendent discusses return to school plan.
Các tài xế xe buýt nhà trường sẽ không đưa đón học sinh vào mùa Thu. Đây là những điều họ sẽ làm thay vào đó./ School bus drivers won’t be taking kids to school in the fall. Here’s what they will do instead.

Các Liên kết Nhanh:
Tựu Trường /Return to School: Các Thắc Mắc Thường Gặp / Frequently Asked Questions for Families.
Lịch Tổng quát Niên học 2020-21 / 2020-21 Standard School Year Calendar.