Chương Trình 1281 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)


Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Các Anh Chị,

Đây là chương lần thứ 1281 do THVNHTĐ thực hiện sau phần tin tức quan trọng trong tuần và Thông điệp Giáng Sinh của Chủ Tịch CĐ và Cha Chánh xứ Trần trung Liêm O.P Giáo Xứ CTTĐ VN là cuộc phỏng vấn đặc biệt với nhạc sĩ Ngô Tín tại tư gia của anh chị Lưu Nguyễn Đạt Fairfax Virginia.
1. Tin Tức :

2. Phóng Sự:
Enjoy

Phúc THVN-HTĐ