Thư mời Tham dự biểu tình tại Thủ đô HTĐ trong ngày Chủ Nhật 15/05/2016

Thư mời / Thông báo


Thưa Quý đồng hương, Quý Niên trưởng và Chiến hữu,

Ngày mai Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016, để hổ trợ tinh thần cho những sinh hoạt chống Việt cộng và Tầu cộng của đồng bào trong nước, tại vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn cũng có những sinh hoạt sau đây:

1.- Biểu tình trước Quốc Hội và Tòa Bạch Ốc:

Do những người trẻ quan tâm đến tình hình của tổ quốc Việt Nam hiện nay tổ chức,
sẽ có biểu tình tại tiền đình Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ (Front Plaza US Capitol)
vào lúc 11 giờ sáng, sau đó đoàn biểu tình sẽ di chuyễn đến biểu tình trước Tòa Bạch Ốc.

Vì không đủ thì giờ để lo phương tiện xe bus đưa đón,
xin Quý Vị và các bạn trẻ vui lòng dùng phương tiện tự túc..

2.- Biểu tình trước tòa đại sứ cộng sản Bắc Việt:

2251 R Street NW
Washington, D.C 20008
Sheridan Circle
( Góc đường R Street & Massachussetts Ave, NW)

do tổ chức Việt Tân vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức vào lúc 2:00 PM.

Sẽ có coach bus khởi hành vào lúc 1:00 PM tại:

** Eden Shopping Center
6751 Wilson Blvd..
Falls Church, VA 22044-3002
( gần cây xăng B.P và Quý vị có thể đâu xe trong khu vực này),

để đưa Quý Vị vào D.C và sẽ trở về vào khoảng 4:00 PM.

Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia,
xin thông báo đến Quý Vị, Quý NT Và CH được rõ,
và kính, thân mời Quý Vị ủng hộ và tham dự.

Trân trọng..

BMH
Washington, D.C


Ngày 14 tháng 5 năm 2016
Số: 10116/CĐTĐ/TB
THÔNG BÁO CỘNG ĐỒNG

THÔNG BÁO CỘNG ĐỒNG

Trong ngày Chủ Nhật 15 tháng 5 năm 2016, biểu tình sẽ được diễn ra khắp nơi ở Việt Nam.
Để hổ trợ tinh thần cho những sinh hoạt chống Việt cộng và Tầu cộng của đồng bào trong nước, tại vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn cũng có những sinh hoạt sau đây:

1.- Biểu tình trước Quốc Hội và Tòa Bạch Ốc:

Do Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia phối hợp cùng nhóm trẻ quan tâm đến tình hình của tổ quốc Việt Nam hiện nay tổ chức, sẽ có biểu tình tại tiền đình Quốc Hội Liên Bang Hoa Kỳ (Front Plaza US Capitol) vào lúc 11 giờ sáng, sau đó đoàn biểu tình sẽ tuần hành đến biểu tình trước Tòa Bạch Ốc tại Lafayette Square.
Vì không đủ thì giờ để lo phương tiện xe bus đưa đón, xin quý Vị và các bạn trẻ vui lòng dùng phương tiện tự túc.

2.- Biểu tình trước tòa đại sứ cộng sản Việt Nam:

2251 R Street NW
Washington, D.C 20008
Sheridan Circle
( Góc đường R Street & Massachussetts Ave, NW)
do Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận và Việt Tân vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức vào lúc 2:00 giờ trưa.
Sẽ có coach bus khởi hành vào lúc 1:00 giờ trưa tại:
Eden Shopping Center
6751 Wilson Blvd.
Falls Church, VA 22044-3002
(gần cây xăng B.P và Quý vị có thể đâu xe trong khu vực này)
để đưa quý Vị vào D.C, và sẽ trở về vào khoảng 4:00 giờ chiều.
Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland & Virginia trân trọng thông báo và kính mời quý Đồng Hương, quý Chiến Hữu quân cán cảnh ủng hộ và tham gia đông đảo để cùng có tiếng nói với đồng bào ruột thịt trong nước tố cáo cộng sản Việt Nam bất lực trước thảm hoạ nguy hại đến đời sống người dân.
Chủ Tịch Cộng Đồng
ĐoànHĐinh

Đoàn Hữu Định