Chương Trình 1256 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)


Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Các Anh Chị.

Đây là chương trình lần thứ 1256 Như thường lệ sau phần tin tức là phóng sự kỷ niệm lần thứ 77 của Phật Giáo Hòa Hảo và diễn hành văn hóa quốc tế tại New York.
1. Tin Tức :

2. Phóng Sự :
Enjoy

Phúc THVNHTĐ