Picnic Hội Cố Đô Huế


Theo nguồn tin của hội Cố Đô Huế
WHAT: Picnic

WHEN: Saturday, July 23, 2016 at 11 AM

WHERE: 6621 Columbia Pike, Annandale, VA 22003

MASON DISTRICT PARK, 11 giờ Thứ Bảy ngày 23 !