Thư Mời tham dự Đại Hội Đồng Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia


Theo nguồn tin của Cộng Đồng

Kính thưa Quý Vị,

Theo yêu cầu của Ông Đoàn Hữu Định, Chủ tịch Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia, chúng tôi xin chuyển đến Quý Vị:

** Hội trưởng Hội đoàn,Tổ chức..đã ghi danh sinh hoạt Cộng Đồng nhiệm kỳ 2016-2018.

** Thành Viên Cá Nhân Hội Đồng Đại Diện mới đắc cử trong cuộc bầu phiếu ngày 24-07-2016.

** Hội Đồng Đại diện, Văn Phòng Thường Trực, Hội đồng Chấp Hành nhiệm kỳ 2014-2016.

** Đại diện các cơ quan Truyền Thông, Báo Chí…
Thư Mời
tham dự Đại Hội Đồng Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia,
để bầu Chủ Tịch Cộng Đồng, hai vị đồng Chủ Tịch và Văn Phòng Thường Trực.

Thời gian: 1 giờ trưa, ngày 11 tháng 9, 2016.
Địa điểm: Best Western, Falls Church Inn
6633 Arlington Blvd.
Falls Church, VA 22042

Đặc biệt xin lưu ý:

1.- Quý Vị Trưởng các Hội đoàn, Tổ chức vì trường hợp đặc biệt không thể tham dự, có thể thay thế (có giấy ủy quyền).

2.- Quý thành viên cá nhân Hội Đồng Đại Diện không được cử người thay thế.

3.- Chúng tôi cũng xin Quý Vị vui lòng giúp thông báo đến những vị không dùng e-mail được biết , để tham dự buổi họp.

Xin Quý Vị vui lòng ghi nhớ ngày và tham dự…..

Trân trọng..

BMH
Washington, D.C
301-741-5834

ThuMoiHopDaiHoiDong2016
CongDongLetterHeadLogo