Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt tại Baton Rouge, Louisiana Do Nhà Việt Nam tổ chức


Theo nguồn tin của

Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, Nhà Việt Nam trong thời gian qua đã hợp tác với các Hội đoàn, Phụ Huynh và Thanh niên, Hoc sinh trong vùng, tích cực tham gia công tác Cứu Trợ Nạn Nhân: bão lụt Katrina, bão lụt Haiyen, Philippines, động đất Japan, động đất Nepal.

Vừa mới đây, trận lụt tháng 8, 2016, đã gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng cũng như vật chất cho dân cư vùng Baton Rouge, Louisiana.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virtginia, Nhà Việt Nam sẽ tổ chức Bữa Cơm Gây Quỹ Cứu trợ tại:

Nhà Việt Nam

308 Hillwood Avenue, Suite 102

Falls Church, VA 22046

Thứ Sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2016

Cơm tối, từ 6PM-9PM và bán thức ăn đem về nhà.

Đồng thời Quí vị cũng có thể giúp các nạn nhân bằng cách gửi ngân phiếu và xin đề:

VLAC/ Nhà Việt Nam – Baton Rouge, LA

3701 Rose Lane

Annandale, VA 22003

Hạn chót nhận check: ngày 11 tháng 9, 2016

Mọi đóng góp ủng hộ đều được trừ thuế.

Chân thành cảm tạ

Nếu có ý kiến, câu hỏi xin vui lòng liên lạc:

Nhà Việt Nam

Nguyễn Thu Thủy 703-622-2507 / Nguyễn Hồng Thủy 301-466-6120 /

GS Kim Oanh 703-508-2787 Lê Thị Nhị 240-401-8696 /

Hoàng Đức Long 240-688-2024 / Đào Trường Phúc 703-863-2446

Cộng Đồng Việt-Nam vùng Hoa Thinh Đốn

CT. Đoàn Hữu Định 703-475-6186 / PCT. Bùi Mạnh Hùng 301-741-5834