Phóng sự video clips Lễ Hội Tết Trung Thu 2016 vùng Hoa Thịnh Đốn


Theo nguồn tin của VietHDTV.com & hoathinhdon.comLễ Hội Tết Trung Thu 2016 ngày 18 Tháng 9, 2016 tại Thomas Jefferson Community Center, Arlington, VA

Cryal Tran

Rước đèn Trung Thu

Lantern walk by Vietnamese Scout units during Tet Trung Thu 201

FYI … lantern walk by Vietnamese Scout units during Tet Trung Thu 2016

Posted by Mike Tri Do on Monday, 19 September 2016

Liên đoàn Phong Châu múa “Cái Trống Cơm”

Liên đoàn Phong Châu múa "Cái Trống Cơm"

FYI … Múa "Cái Trống Cơm" do Liên đoàn Phong châu … Traditional Dance by a Vietnamese scouting unit during Tet Trung Thu 2016 … Lễ Hội Tết Trung Thu 2016 ngày 18 Tháng 9, 2016 tại Thomas Jefferson Community Center, Arlington, VA

Posted by Mike Tri Do on Thursday, 29 September 2016

Liên Đoàn Hướng Đạo Gia Định với Vũ Khúc Non Nước Hữu Tình (Thanh Sơn)

Liên Đoàn Hướng Đạo Gia Định với Vũ Khúc Non Nước Hữu Tình

FYI … Lien Doan Gia Dinh performs during Tet Trung Thu 2016 … Lễ Hội Tết Trung Thu 2016 ngày 18 Tháng 9, 2016 tại Thomas Jefferson Community Center, Arlington, VA

Posted by Mike Tri Do on Monday, 19 September 2016

Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang với Vũ Khúc Tình Bắc Duyên Nam (Xuân Lôi)

Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang với Vũ Khúc Tình Bắc Duyên Nam

FYI … traditional dance by a Vietnamese scouting unit at Tet Trung Thu 2016 … Liên đoàn hướng đạo Văn Lang Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang với Vũ Khúc Tình Bắc Duyên Nam (Xuân Lôi)

Posted by Mike Tri Do on Wednesday, 28 September 2016