Phóng sự video clips Hội Thảo Biển Đông trong Kỷ Niệm 30 Năm Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt Hoa Kỳ


Theo nguồn tin của VietHDTV.com & hoathinhdon.com

Hội Thảo Biển Đông Tại Trụ Sở Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn 17/9/2016 với những diễn giả GSTS Mai Thanh Truyết, Trần Trung Đạo, NVNT Nguyễn Thị Thanh Bình và Hoàng Vi Kha

Hội Thảo Biển Đông … Giáo sư Tiến sĩ Mai Thanh Truyết .. Đạo Trung Trần … Nguyễn Thị Thanh Bình … Vi Kha Hoang

Posted by Mike Tri Do on Saturday, 17 September 2016
Hoàng Vi Kha trong Hội Thảo Biển Đông

Hỏi và trả lời trong Hội Thảo về Biển Đông trong Đại Hội Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ lần thứ 30 tại Hoa Thịnh Đốn

Hội Thảo Biển Đông … Giáo sư Tiến sĩ Mai Thanh Truyết .. Đạo Trung Trần … Nguyễn Thị Thanh Bình … Vi Kha Hoang

Posted by Mike Tri Do on Saturday, 17 September 2016