Buổi ra mắt bộ sách “Con Đường Dân Chủ” của Học giả Đỗ Thông Minh tại Hoa Thịnh Đốn


Theo tin của VietHDTV.com & hoathinhdon.com

Buổi ra mắt bộ sách “Con Đường Dân Chủ” của Học giả Đỗ Thông Minh tại Hoa Thịnh Đốn Tổ Chức Tại Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại, Falls Church, Virginia (10/09/16)
Đỗ Thông Minh giới thiệu tổng quát về bộ sách “Con Đường Dân Chủ”

Bầu Chủ Tịch, 2 vị đồng Chủ Tịch Cộng Đồng vùng Hoa Thịnh Đốn

Bầu Chủ Tịch Cộng Đồng, hai vị đồng Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia tại Best Western, Falls Church Inn vào 1 giờ trưa, ngày 11 tháng 9, 2016.

Posted by Mike Tri Do on Sunday, 11 September 2016

Đỗ Thông Minh giới thiệu báo chí tổng quát về buổi ra mắt bộ sách “Con Đường Dân Chủ”

Đỗ Thông Minh giới thiệu báo chí tổng quát về Triển lãm về Đồ hoạ chữ
Buổi ra mắt bộ sách “Con Đường Dân Chủ” của Học giả Đỗ Thông Minh – Raw File 1

Buổi ra mắt bộ sách “Con Đường Dân Chủ” của Học giả Đỗ Thông Minh tại Hoa Thịnh Đốn – Raw File 2

Buổi ra mắt bộ sách “Con Đường Dân Chủ” của Học giả Đỗ Thông Minh tại Hoa Thịnh Đốn – Raw File 3

Buổi ra mắt bộ sách “Con Đường Dân Chủ” của Học giả Đỗ Thông Minh tại Hoa Thịnh Đốn – Raw File 4

Đỗ Thông Minh nói về Mặt trận Vị Xuyên 12/7/1984

Đỗ Thông Minh nói về Việt Nam có nhượng bộ Trung Quốc về biên giới trong hiệp định

Học giả Đỗ Thông Minh với những hình ảnh về biên giới Việt Trung thời Pháp thuộc và hiện nay
Đồng hành giơ cao khẩu hiệu chống Formosa

Đồng hành giơ cao khẩu hiệu chống Formosa

Đồng hành giơ cao khẩu hiệu chống Formosa trong buổi ra mắt bộ sách "Con Đường Dân Chủ" của Học giả Đỗ Thông Minh tại Hoa Thịnh Đốn Tổ Chức Tại Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại, Falls Church, Virginia (10/09/16)

Posted by Mike Tri Do on Saturday, 10 September 2016

Đồng hành giơ khẩu hiệu chống Formosa

Đồng hành giơ cao khẩu hiệu chống Formosa trong buổi ra mắt bộ sách "Con Đường Dân Chủ" của Học giả Đỗ Thông Minh tại Hoa Thịnh Đốn Tổ Chức Tại Đài Phát Thanh Việt Nam Hải Ngoại, Falls Church, Virginia (10/09/16)

Posted by Mike Tri Do on Saturday, 10 September 2016

Đồng hành giơ cao khẩu hiệu chống Formosa – Raw File 1

Đồng hành giơ cao khẩu hiệu chống Formosa – Raw File 2

Đồng hành giơ cao khẩu hiệu chống Formosa – Raw File 3