Chương Trình 1269 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)


Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Các Anh Chị,

Đây là chương trình lần thứ 1269 sau phần tin tức quan trọng trong tuần là phóng sự tết Trung Thu 2016 tại Thomas Jefferson Community Center Arlington Virginia
1. Tin Tức :

2. Phóng Sự:
Enjoy

Phúc THVN-HTĐ