Picnic Thân Hữu Cựu Chiến Binh Việt – Mỹ


Theo nguồn tin trên mạng của BMH
fallschurchvietnamveteranspicnic100916