Lễ Giới Thiệu Văn Phòng Thường Trực và Ban Chấp Hành Cộng Đồng VN Vùng Hoa Thịnh Đốn Nhiệm Kỳ 2016-2018


Theo tin Nhất Hùng

https://photos.google.com/share/AF1QipPhpmMwhVF5e3-GLbU9jbMWXP4fOhXn1Y21M-LemETQZbv29UmL-y8x-uHzAApg-g?key=TkRNTU01MUpVZXQ0M3RnMGdqZVBWcTA5N3R6anlB
DẠ TIỆC RA MẮT TÂN BCH.CĐVN.VÙNG DC.MD&VA.20.11.2016/hình ảnh kỷ niệm do BỬU-KHÁNH, CỰU PVQĐ gửi tặng

https://photos.google.com/share/AF1QipPJd_FRTcpvOdbb4IN-VsktG7Zobmu1mztIhHGzbMB27uQXzsK7JA3T3cWfYugyow?key=RkwzNEpjSU9iUUt4UlZNV0VkNFJDYmF6V3FkMjBn