Chương Trình 1280 Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn (THVN-HTĐ)


Theo nguồn tin trên mạng Facebook của Đài Truyền Hình Việt Nam Hoa Thịnh Ðốn

Các Anh Chị,

Đây là chương trình lần thứ 1280 do THVNHTD thực hiện sau phần tin tức là phóng Đêm cánh hoa dù lần thứ 29 do Gia Đình Mũ Đỏ tổ chức tại nhà hàng Thần Tài và Đêm nhạc thính phòng và dạ vũ do CS Hoàn Vũ thực hiện tại nhà Harvest Moon Falls Church Virginia để gây quỹ gíúp cho những học sinh xuất sắc tại HTĐ..
1. Tin Tức :

2. Phóng sự:
Enjoy

Phúc THVN-HTĐ