Nhận Ghi Danh Học Ngày 1 Tháng 2 cho các Chương Trình Hè Chọn 2017 của FCPS; Giảm Học Phí Có Sẵn Đến Hết Ngày 17 Tháng 4


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Nhận ghi danh học ngày 1 tháng 2 cho các học viện, trại hè, và lớp bồi dưỡng hè của Hệ Trường Công Quận Fairfax:
https://aceclasses.fcps.edu/Default.aspx?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=

Học Viện Nghệ Thuật (Institute for the Arts (IFTA)), Học Viện Nghệ Thuật bậc Tiểu Học (Elementary Institute for the Arts (E-IFTA)), Trại Hè STEM, Trại Hè Mạo Hiểm Kỹ Thuật, và lớp bồi dưỡng và bậc trung học tổng hợp Ngày Học Kéo Dài Giáo Dục Tráng Niên và Cộng Đồng (Adult and Community Education (ACE)) tại Trường Trung Học Tổng Hợp Lake Braddock. Giảm học phí có sẵn cho Trại Hè Mạo Hiểm Kỹ Thuật, Trại Hè STEM, E-IFTA, và IFTA đến hết ngày 17 tháng 4. Phương tiện chuyên chở từ các trường chọn ở ngoài khối hình chóp Lake Braddock được bao gồm trong học phí cho tất cả bốn trại hè.

Các Lớp Bồi Dưỡng Ngày Học Kéo Dài ACE cũng sẽ mở tại Trường Trung Học Tổng Hợp Lake Braddock và sẽ khởi đầu sau khi IFTA, E-IFTA, Trại Hè Mạo Hiểm Kỹ Thuật, và Trại Hè STEM kết thúc. Những chương trình sẽ bao gồm Chương Trình Kinh Nghiệm Ngoại Ngữ (Foreign Language Experience (FLEX)), Trại Hè Mạo Hiểm Nấu Nướng, Trại Hè Hội Nhập Ngôn Ngữ, Viết Sáng Tạo, Đồ Họa Vi Tính, Đánh Cờ, và Trại Hè ESOL Học Tập Khắp Hoa Kỳ. Các Lớp ACE bậc Trung Học Tổng Hợp có mở tại nhiều địa điểm khác nhau và bao gồm dự bị thi tuyển nhập học Trường Trung Học Thomas Jefferson chuyên Khoa Học và Kỹ Thuật (Thomas Jefferson High School for Science and Technology (TJHSST)), dự bị thi SAT, các kỹ năng học tập, và Học Lái Xe.

Các học sinh cần phải ghi danh học cho những chương trình dựa trên cấp lớp các em đang theo học trong năm học 2016-17.

Có thêm chi tiết về các trại hè và học viện 2017.
https://www.fcps.edu/academics/summer-learning-programs/summer-enrichment-opportunities/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
Tìm hiểu về những chương trình học hè khác.
https://www.fcps.edu/academics/summer-learning-programs/?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=