Phóng Sự Hình Ảnh Đêm Thắp Nến Để Yểm Trợ Tinh Thần Đông Bào Quốc Nội


Theo tin Nhất Hùng

https://photos.google.com/share/AF1QipM3qgrjq7wnwsjc1kINGuFV7Z0NqetYqBb44727-cN6hbkcHv3kK6WiShhLj32YMQ?key=Zl9vWEo4ZVc5NVFHTkJuTmdER0JOTDNnaTVZZ1Rn
Đêm Thắp Nến Để Yểm Trợ Tinh Thần Đông Bào Quốc Nội

Republican Governor Candidate Corey Stewart’s Speech at Vigil Candle in Eden Center
Album of hoathinhdon on Facebook

https://www.facebook.com/hoathinhdon/media_set?set=a.10212672156148281.1073742278.1517143598&type=3