Thư Mời Tham Dự Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương 2017


Theo tin BMH

Thư mời Quý Vị tham dự Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, sẽ được tổ chức tại trường Luther Jackson Middle School, Falls Church, Virginia, vào ngày Thứ Bảy,
1 tháng 4, 2017.