Kỷ niệm Thương khó


Theo nguồn tin trên mạng facebook.com của Hoi Thanh Tin Lanh NOVA
Religion ⋅ Spirituality

Hoi Thanh Tin Lanh NOVA

9401 Little River Turnpike, Fairfax, VA 22031
Phòng 117
Nhóm Chúa Nhật: 10:30 Sáng
Ms Quản Nhiệm: Trà Tuấn Hải (ĐT 804-503-7583)
https://www.facebook.com/events/386155658450042/