Mách Bảo và Phương Sách về Tình Trạng Khỏe Mạnh của Học Sinh: Mách Bảo Nhanh để Lên Tinh Thần


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Tâm tính và cảm xúc của quý vị tác động hiệu năng hằng ngày và khả năng để học tập. Theo một nhà nghiên cứu về hạnh phúc tại Đại Học California, Riverside, 40 phần trăm của hạnh phúc của chúng ta bị ảnh hưởng bởi những bước tích cực chúng ta thực hiện để cảm thấy thoải mái hơn.

Mỗi người trải nghiệm những thay đổi tâm tính. Nhưng nếu bạn cảm thấy chút ít xuống tinh thần hay uể oải, hãy lưu ý những mách bảo nầy để lên tinh thần.
https://www.fcps.edu/student-wellness-tips/lift-your-mood?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
Hãy xem thêm những mách bảo về sức khỏe tâm thần và tình trạng khỏe mạnh cho các học sinh.
https://www.fcps.edu/student-wellness-tips?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=