Các Học Sinh Trường Trung Học Centreville và Lớp Học tại Thương Xá Mở Cửa Hàng Lễ Phục Vũ Hội Ngày 5 Tháng 5


Theo tin Trường Công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Các học sinh tiếp thị từ Trường Trung Học Centreville và chương trình Lớp Học tại Thương Xá Fair Oaks sẽ mở Cửa Hàng Lễ Phục Vũ Hội Fair Oaks hằng năm vào ngày Thứ Sáu 5 tháng 5. Cửa hàng lễ phục, đã kinh doanh trong 11 năm, đã giúp hàng trăm học sinh có khó khăn về tài chánh tham dự vũ hội theo thời trang mỗi mùa xuân. Những tặng biếu lễ phục vũ hội theo thời trang, phẩm chất-cao, và hấp-tẩy và phụ trang chọn lọc có thể đưa đến văn phòng chánh của Trường Trung Học Centreville giữa những giờ 7:30 sáng và 3:00 trưa hay tại cửa hàng ở Thương Xá Fair Oaks trong những giờ dành riêng. Cửa Hàng Lễ Phục Vũ Hội Fair Oaks ở tầng trên của Thương Xá Fair Oaks bên ngoài JCPenney. Cửa vào cửa hàng ở giữa JCPenney và Kay Jewelers.

Biết thêm chi tiết về Cửa Hàng Lễ Phục Vũ Hội Fair Oaks.
https://www.fcps.edu/news/centreville-high-school-and-classroom-mall-students-open-prom-dress-shop-may-5