Chương Trình Ngày Rằm Tháng Tư 2017, Ngày Thọ Bát Quan Trai Giới, Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2516 – 2017 của Chùa Hoa Nghiêm


Theo tin Chùa Hoa Nghiêmhttp://chua.hoanghiem.org/