Phòng Chống Muỗi Đốt


Theo tin quận Fairfax

PHÒNG CHỐNG MUỖI ĐỐT

Loài muỗi mang theo vi-rút bệnh viêm não West Nile và vi-rút Zika có thể sinh sản trong
các dụng cụ chứa nước.

Loại bỏ những nơi sinh sản của muỗi bằng cách dọn sạch sân vườn có nước ứ đọng.

Loài muỗi có thể sinh sản trong những vật dụng chứa nước nhỏ như cái nắp chai. Cách kiểm soát muỗi hữu hiệu nhất là loại bỏ chỗ nước ứ đọng là nơi muỗi có thể đẻ trứng.

Bất kỳ vật dụng nào có thể lấy nước và giữ nước ít nhất trong một tuần đều có thể là nơi sinh sản tiềm tàng.

Kiểm tra những vật dụng sau đây hàng tuần:

 Ống gợn sóng màu đen để thoát nước mưa
 Xô, thùng nước tưới, nắp chai hoặc bất kỳ thùng đựng rác nào có thể giữ nước
 Vỏ xe
 Chậu tắm của chim và tô nước cho vật nuôi trong nhà
 Chậu bông với dĩa
 Đồ chơi của trẻ em
 Tấm bạt dầu che đống củi và thiết bị làm vườn
 Tấm bạt che lưới và mái che sân
 Xe đẩy
 Thùng chứa dưới sàn và cổng vòm
 Thùng đựng rác, thùng đựng rác tái chế và thùng gỗ đựng rượu khác
 Thuyền và bạt che thuyền
 Những vật dụng linh tinh Tip and toss chứa nước ứ đọng tại sân vườn của quý vị. Lật úp chúng lại, vứt
bỏ hoặc đem chúng vào trong nhà.
 Kiểm tra máng xối của quý vị một tháng một lần để dọn sạch lá cây, rác rưởi và bảo đảm nước chảy thông suốt.
 Nếu quý vị không thể đổ nước ra khỏi dụng cụ chứa nước, như hồ cảnh, hãy xử lý vật dụng
đó bằng hóa chất diệt lăng quăng như chất Bacillus thuringiensis var. israelensis (làm theo những hướng dẫn trên nhãn hiệu).