Free Tennis Lesson For Kids


Theo nguồn tin trên mạng của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC, VA

Free Tennis Lesson For Kids – Chương trình dạy Tennis miễn phí cho các em thiếu nhi và thanh thiếu niên từ 4-17 tuổi.

For register, please call 703-465-8508 – Mọi chi tiết và ghi danh xin gọi 703-465-8505Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.

Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.
Registration Form – Tennis Lesson for kids, ages 4-17