Các Trường Công trong Quận Fairfax và văn phòng FCPS Đóng Cửa vào Ngày 4 Tháng 9 cho Lễ Nghỉ Ngày Lễ Lao Động


Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

Các Trường FCPS Đóng Cửa vào Ngày 4 Tháng 9 cho Lễ Nghỉ Ngày Lễ Lao Động
Như một báo nhắc, tất cả các trường và văn phòng FCPS sẽ đóng cửa ngày Thứ Hai 4 tháng 9, nhân dịp mừng lễ nghỉ Ngày Lễ Lao Động. Các lớp sẽ tiếp tục lại vào ngày Thứ Ba 5 tháng 9. Xin xem lịch 2017-18.