Hệ Thống Trường Công trong Quận Fairfax Đang Theo Dõi Thời Tiết Cho Thứ Tư Ngày 17 Tháng 1 Năm 2018


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Theo Dõi Thời Tiết

Hệ Trường Công Quận Fairfax đang theo dõi thời tiết về bất cứ ảnh hưởng nào đối với các hoạt động điều hành của trường cho ngày mai, ngày Thứ Tư 17 Tháng 1, 2018.

Dịch Vụ Khí Tượng Toàn Quốc đã phát hành Phòng Báo Thời Tiết Mùa Đông từ 9:00 tối đêm nay cho tới 9:00 sáng ngày mai, dự báo tình trạng đường xá trơn trượt, kể cả buổi sáng Thứ Tư lúc đi làm việc.

Một cập nhật sẽ được cung cấp vào lúc 5:15 sáng.

Tìm hiểu cách thức để được xem là được mời dự.