Tet New Year Eve Ceremony and Ceremonies of Tet First Day, Tet Second Day and Tet Third Day


C
Theo tin Chùa Hoa Nghiêm
WHAT: Lunar New Year Eve and New Year Ceremonies

WHEN: February 15, 2018 from 7:30 PM and February 16-18, 2018 from 10:30 AM.

WHERE: 9105 Backlick Rd, Fort Belvoir, VA 22060

Chương Trình Lễ Phật Đêm Giao Thừa và Tết Nguyên Đán năm Mậu Tuất 2018 của Chùa Hoa Nghiêm
http://chua.hoanghiem.org/chua-hoa-nghiem