Tuần lễ Nhà hàng Thành phố Fairfax 2018: Ngày 4-10 Tháng 3 Năm 2018


Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax

WHAT: 2018 Fairfax City Restaurant Week

WHEN: 03/04/2018 – 03/10/2018 (all day)

WHERE: Stacy C. Sherwood Community Center, 3740 Old Lee Highway, Fairfax, VA 22030

Restaurant Week celebrates the city’s diverse dining scene and offers an excellent opportunity to dine out with friends, family, and neighbors, while supporting the Fairfax City restaurant community. During Restaurant Week, diners will enjoy special-value, three-course menus at participating city restaurants, along with added elements of entertainment and discovery.

All Fairfax City restaurants are invited to participate!
Information: 703-385-7851, fairfaxcityrestaurantweek@gmail.com, www.fairfaxcityrestaurantweek.com.
Tuần lễ Nhà hàng Thành phố Fairfax
Ngày: 03/04/2018 – 03/10/2018 (cả ngày)
Địa điểm: Fairfax , Virginia
Thêm vào lịch của tôi
2018 Tuần lễ Nhà hàng Thành phố Fairfax!

4-10 tháng 4 năm 2018

Tuần Nhà hàng chào mừng cảnh ăn uống đa dạng của thành phố và tạo cơ hội tuyệt vời để ăn cơm với bạn bè, gia đình và hàng xóm, đồng thời hỗ trợ cộng đồng nhà hàng Fairfax City. Trong Tuần Nhà hàng, thực khách sẽ được thưởng thức các thực đơn đặc biệt có giá trị, ba món tại các nhà hàng thành phố tham gia, cùng với các yếu tố bổ sung về giải trí và khám phá.
Tất cả các nhà hàng thành phố Fairfax được mời tham gia!
Thông tin: 703-385-7851 , fairfaxcityrestaurantweek@gmail.com , www.fairfaxcityrestaurantweek. com .http://www.fairfaxva.gov/Home/Components/Calendar/Event/9670/20?backlist=%2f