Lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức cho Thị Trưởng, Nghị Viên, và Hội đồng Nhà Trường của Thành Phố Fairfax


Theo nguồn tin translation of Google trên mạng của thành phố Fairfax

Lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức cho Thị Trưởng, Nghị Viên, và Hội đồng Nhà Trường của Thành Phố Fairfax

6/29: Lễ tuyên thệ nhậm chức và tiếp nhận cho Thị trưởng bầu cử, Hội đồng thành phố-bầu, Hội đồng nhà trường-bầu cử
Ngày đăng: 06/22/2018 10:00 SA
Cộng đồng được mời một cách thân mật đến sự thề nguyện của Thị trưởng-Bầu, Hội đồng Thành phố-Bầu, và Hội đồng Trường-Bầu vào lúc 7 giờ tối ngày thứ Sáu, ngày 29 tháng Sáu, tại Nhà hát vòng tròn Cựu chiến binh bên cạnh Tòa thị chính.

Lễ tân sẽ làm theo.

Xem buổi lễ trực tiếp trên Cityscreen-12, đài truyền hình thành phố. ( Bấm vào đây để xem Cityscreen-12 trực tiếp .)

Thông tin: email , 703-385-7850.

Trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, sự kiện này sẽ được tổ chức tại Nhà trường trường trung học Fairfax, 3501 Rebel Run. Mọi thay đổi về vị trí sự kiện sẽ được công bố trên nhiều phương tiện truyền thông của thành phố, bao gồm trang web thành phố, Cityscreen-12, Fairfax City Alert và truyền thông xã hội.
6/29: Swearing-In Ceremony and Reception for the Mayor-Elect, City Council-Elect, School Board-Elect

Post Date:06/22/2018 10:00 AM

The community is cordially invited to the swearing in of the Mayor-Elect, City Council-Elect, and School Board-Elect at 7 p.m. on Friday, June 29, at the Veterans Amphitheater adjacent to City Hall.

A reception will follow.

Watch the ceremony live on Cityscreen-12, the city television station. (Click here to watch Cityscreen-12 live.)

Information: email, 703-385-7850.

In case of inclement weather, the event will be held in the Fairfax High School Field House, 3501 Rebel Run. Any change in event location will be announced on various city media, including the city website, Cityscreen-12, Fairfax City Alert, and social media.
http://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/7518/18?backlist=%2f