Cúng Cô Hồn Hai Ba Tháng Năm


Theo nguồn tin trên mạng của Hội Đồng-hương Thân-hữu Cố Đô Huế.
Cũng có dịp trao đổi chuyện nhà với bà con hiện-diện : phải cúng cô-hồn hăm-ba-tháng-năm, không thể bỏ, không thể dời tháng khác.
Đồng ý : ai đến được thì quý, không phải picnic không mong đông lắm (ngoài cơm áo gạo muối có thể thêm … pizza nếu cần).
Tâm thành là quý.
Lúc 10 giờ sáng Thứ Tư ngày 11 sắp tới, vẫn tại Mason District Park.
NMTrinh
http://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/7580/18?backlist=%2f