Đóng cửa Ramp trên I-66 West ở Route 123 sửa chữa khẩn cấp bắt đầu từ 12 giờ sáng đến 3 giờ sáng ngày 20 Tháng 9 Năm 2018


Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax

Đóng cửa qua đêm Ramp từ I-66 Tây sang Route 123 vào ngày 9 / 19-20

Ngày cuối: 2018/09/19 13:56

Đường nối từ I-66 Tây sang Route 123 (Chain Bridge Road) dự kiến ​​sẽ đóng cửa vào lúc nửa
đêm và mở lại vào lúc 3 giờ sáng ngày thứ Năm Tháng Chín 20, để sửa chữa khẩn cấp để một bộ suy hao tai nạn.

Giao thông sẽ được detoured xa hơn về phía tây đến Route 50 Interchange nơi trình điều khiển sẽ được dẫn đến Route 50 Đông, sau đó đi theo lối bên trái cho hướng đông I-66 về phía Route 123.
Overnight Closure of Ramp from I-66 West to Route 123 on 9/19-20
Post Date:09/19/2018 1:56 PM

The ramp from I-66 West to Route 123 (Chain Bridge Road) is scheduled to close at midnight and reopen at 3 a.m. on Thursday, September 20, for emergency repairs to a crash attenuator.

Traffic will be detoured farther west to the Route 50 Interchange where drivers will be directed to Route 50 East, then take the left exit for eastbound I-66 back toward Route 123.https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/7756/18