Bỏ phiếu vắng mặt từ 8:30 giờ sáng đến 5 giờ chiều cho bầu cử Tháng 11 Năm 2018


Theo nguồn tin trên mạng của thành phố Fairfax

Bỏ phiếu vắng mặt từ 8:30 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngày 24 tháng 9 cho bầu cử Tháng 11 Năm 2018

Bỏ phiếu vắng mặt có sẵn 08:30-5: 00 chiều cho bầu cử Tháng Mười Một

Ngày: 2018/09/24 8:30-05:00

Location: Sisson House, 10455 Armstrong Street, Fairfax , VA 22030
City Calendar

Absentee voting available 8:30 a.m.-5:00 p.m. for November Election

Date: 09/24/2018 8:30 AM – 5:00 PM

Location: Sisson House, 10455 Armstrong St., Fairfax, VA 22030

Add to my Calendar
https://www.fairfaxva.gov/government/voter-registrationhttps://www.fairfaxva.gov/Home/Components/Calendar/Event/10142/20?backlist=%2f