Thành phố Fairfax nhận Áo khoác và Chăn cho người tị nạn Syria ở Lebanon Bắt đầu từ Thứ 3 Ngày 12 Tháng 11 Năm 2018 tại City Hall Atrium


Theo nguồn tin translation of Google trên mạng của thành phố Fairfax

Thành phố Fairfax nhận Áo khoác và Chăn cho người tị nạn Syria ở Lebanon Bắt đầu từ Thứ 3 Ngày 12 Tháng 11 Năm 2018 tại City Hall Atrium

Áo khoác, Chăn thu thập về người tị nạn Syria Bắt đầu từ 11/12
Ngày cuối: 2018/11/08
Thành phố Fairfax gia nhập Blanket & Coat Ổ 2018 về người tị nạn Syria, thu thập áo khoác và chăn thuộc mọi quy mô mới và sạch sẽ, sử dụng phải được gửi đến người tị nạn Syria ở Lebanon.

Hãy đặt những vật tặng trong khu vực quy định tại City Hall Atrium. Đóng góp sẽ được chấp nhận từ Thứ 3 Tháng Mười Một 12 thông qua thứ hai, tháng mười hai 7. City Hall giờ là 08:30-17:00 các ngày trong tuần.

Chương trình được tài trợ bởi Trung tâm Cứu trợ Nova, là một chương trình hợp tác với chính quyền địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận trên khắp Bắc Virginia.

Thông tin: novareliefcenter.org .
Coats, Blankets Collected for Syrian Refugees Beginning 11/12
Post Date:11/08/2018
The City of Fairfax joins the 2018 Blanket & Coat Drive for Syrian Refugees, collecting new and clean, used coats and blankets of all sizes to be sent to Syrian refugees in Lebanon.

Please place donated items in the designated area in the City Hall Atrium. Donations will be accepted from Tuesday, November 12 through Monday, December 7. City Hall hours are 8:30 a.m. to 5 p.m. weekdays.

The program, sponsored by the Nova Relief Center, is a cooperative program with local governments and nonprofit organizations throughout Northern Virginia.

Information: novareliefcenter.org.
https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/7953/18