Lễ Hội thắp đèn của cây Giáng sinh tại Old Town Square vào lúc 5 giờ 30 phút chiều Thứ Bảy ngày 1 tháng 12 năm 2018


Theo nguồn tin Google translation trên mạng của thành phố Fairfax
Lễ Hội thắp đèn của cây Giáng sinh tại Old Town Square vào lúc 5 giờ 30 phút Thứ Bảy ngày 1 tháng 12 năm 2018

Lễ Hội Ánh Sáng và Carols
1 tháng 12 năm 2018 từ 12:00-18:00
Old Town Square, 10.415 North Street

Hãy đến nghe nhạc sống và tận hưởng kỳ nghỉ s’mores và
rượu táo nóng!

Lễ chiếu sáng cây

Hãy đến thưởng thức caroling và ánh sáng của cây Giáng sinh tại Old Town Square lúc 5:30 pm.

Festival of Lights and Carols

Festival of Lights and Carols
December 1, 2018 from 12 pm – 6 pm
Old Town Square, 10415 North Street

Come listen to live holiday music and enjoy s’mores and
hot cider!

Tree Lighting Ceremony

Come enjoy caroling and lighting of the Christmas Tree at Old Town Square at 5:30 pm.https://www.fairfaxva.gov/government/parks-recreation/special-events/festival-of-lights-and-carols