Lễ Hội thắp sáng thành phố Fairfax của Chabad Lubavich of Northern Virginia cho Menorah Lighting tại Old Town Square vào lúc 5 giờ 30 chiều Thứ Hai ngày 3 tháng 12 năm 2018


Theo nguồn tin Google translation trên mạng của thành phố Fairfax
Lễ Hội thắp sáng thành phố Fairfax của Chabad Lubavich of Northern Virginia cho Menorah Lighting tại Old Town Square vào lúc 5 giờ 30 chiều Thứ Hai ngày 3 tháng 12 năm 2018

Light Up Fairfax: Menorah chiếu sáng
Tài trợ với Chabad Lubavich của Bắc Virginia
Ngày:
2018/12/03 17:30-06:59
Đến từ:
Old Town Square
10.415 North Street
Fairfax , Virginia 22030
Thêm vào Lịch của tôi
Thông tin: Chabad Lubavich của Bắc Virginia.

Light Up Fairfax: Menorah Lighting
Sponsored with Chabad Lubavich of Northern Virginia
Date:
12/03/2018 5:30 PM – 6:59 PM
Location:
Old Town Square
10415 North Street
Fairfax, Virginia 22030https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/Calendar/Event/11298/20?backlist=%2fhome