Lễ Hội Thưởng thức âm nhạc và giải khát tại Bảo tàng Fairfax và Trung tam cho người đi du lịch trong khi mua sắm cho Giáng sinh từ 2 giờ cho đến 5 giờ trong Thứ Bảy ngày 8 tháng 12 năm 2018


Theo nguồn tin Google translation trên mạng của thành phố Fairfax
Lễ Hội Thưởng thức âm nhạc và giải khát tại Bảo tàng Fairfax và Trung tam cho người đi du lịch trong khi mua sắm cho Giáng sinh từ 2 giờ cho đến 5 giờ trong Thứ Bảy ngày 8 tháng 12 năm 2018

Kỳ nghỉ cổ vũ, âm nhạc, và giải khát tại Bảo tàng Fairfax và Trung tâm Du lịch
Ngày:
2018/12/09 14:00-05:00
Location:
Fairfax Bảo tàng và Visitor Center
10.209 Main Street
Fairfax , Virginia 22030
Giới thiệu:
Thưởng thức âm nhạc theo mùa miễn phí và giải khát trong khi mua sắm cho những Fairfax đặc biệt và quà tặng Virginia, trong đó có 2018 Nhà Trắng Giáng Ornament, tôn vinh Tổng thống Harry S. Truman.
Thêm vào Lịch của tôi
Kỳ nghỉ cổ vũ, âm nhạc, và giải khát . Dừng bởi Bảo tàng Fairfax và Trung tâm Du lịch đối với một số cổ vũ lễ. Thưởng thức âm nhạc theo mùa miễn phí và giải khát trong khi mua sắm cho những Fairfax đặc biệt và quà tặng Virginia, trong đó có 2018 Nhà Trắng Giáng Ornament, tôn vinh Tổng thống Harry S. Truman.

Gọi 703.385.8414.pm.

Holiday cheer, music, and refreshments at the Fairfax Museum and Visitor Center
Date:
12/09/2018 2:00 PM – 5:00 PM
Location:
Fairfax Museum and Visitor Center
10209 Main Street
Fairfax, Virginia 22030
Introduction:
Enjoy free seasonal music and refreshments while shopping for those special Fairfax and Virginia gifts, including the 2018 White House Christmas Ornament, honoring President Harry S. Truman.
Add to my Calendar
Holiday cheer, music, and refreshments. Stop by Fairfax Museum and Visitor Center for some holiday cheer. Enjoy free seasonal music and refreshments while shopping for those special Fairfax and Virginia gifts, including the 2018 White House Christmas Ornament, honoring President Harry S. Truman.

Call 703.385.8414.https://www.fairfaxva.gov/Home/Components/Calendar/Event/10740/20?backlist=%2f%3ffbclid%3dIwAR2xYuCvfYCUvQh978TzOqeKdJvBxYKns9MUWwIKqSqMgzDFt7rHZiaZEhg