Animal Adoption December 2018 Event from 11 a.m. to 2 p.m. on Saturday, December 15 in Fairfax City


Theo nguồn tin Google translation trên mạng của thành phố Fairfax

Animal Adoption December 2018 Event from 11 a.m. to 2 p.m. on Saturday, December 15 in Fairfax City
Animal Thông qua tổ chức sự kiện Đặt cho 12/15
Ngày cuối: 2018/12/10
Animal Thông qua Tờ bướm quảng cáo tháng 12 năm 2018Sự kiện này làm con nuôi tiếp theo sẽ được tổ chức 11:00-14:00 vào Thứ 7 Tháng 11 17.

Nhấn vào đây để tải về một tờ bướm để chia sẻ.

Không thể chờ đợi? Đáp ứng các chú mèo con, mèo, chó và người hiện đang tìm kiếm nhà cửa, và tìm hiểu làm thế nào bạn có thể áp dụng hiện nay .

Animal Adoption Event Set for 12/15

Post Date:12/10/2018
Animal Adoption Flyer December 2018The next adoption event will be held from 11 a.m. to 2 p.m. on Saturday, November 17.

Click here to download a flyer to share.
https://www.fairfaxva.gov/home/showdocument?id=12109

Can’t wait? Meet the kittens, cats, and dogs who currently are looking for homes, and find out how you can adopt today.
https://www.fairfaxva.gov/government/police/animal-control/adopt-a-pethttps://www.fairfaxva.gov/Home/Components/News/News/8071/18?backlist=%2f%3ffbclid%3dIwAR248jCAs6Lc2Ed_oXn1qG97fA3_DkyGk9U9eHuL5SwklgzyrnJivi97cDA