Hội Chợ Việc Làm của chính quyền quận Fairfax từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối vào thứ năm ngày 11 tháng 4 năm 2019


Theo nguồn tin trên mạng của quận Fairfax

WHAT: Fairfax County Government Job Fair (Day 1/2)

WHEN: Thursday, April 11, 2019 from 4 p.m. to 7 p.m.

WHERE: Fairfax County Government Center, 12000 Government Center Parkway, Fairfax, VA, 22035


https://www.fairfaxcounty.gov/fairfax-county-government-job-fair-day-12