Khảo Sát Kế Hoạch Chiến Lược của Fairfax County (Mùa Thu 2019)


Theo nguồn tin trên mạng của Fairfax
Dù quý vị đang sinh sống, làm việc hoặc sở hữu một doanh nghiệp tại Fairfax County, chúng tôi vẫn muốn nghe về tầm nhìn của quý vị cho tương lai cộng đồng chúng ta. Những người tham gia giúp định hình tương lai!

Do vòng phản hồi cộng đồng trước đây đề ra được chín lĩnh vực ưu tiên, nên các nhóm đã làm việc để xác định rõ hơn từng lĩnh vực. Khảo sát này sẽ hỏi quý vị về các chiến lược dự thảo sơ bộ cho:

-Các Cơ Hội Văn Hóa và Giải Trí
-Cơ Hội Kinh Tế
-Giáo Dục và Học Tập Trọn Đời
-Chính Quyền Hiệu Quả và Có Hiệu Lực
-Sức Khỏe và Môi Trường
-Nhà Ở và Môi Trường Sống Khu Phố
-Di Chuyển và Vận Tải
-An Toàn và An Ninh
-Khả Năng Tự Túc cho Người Dễ Bị Tổn Thương

Chúng tôi mời quý vị nêu ý kiến cho cả chín lĩnh vực vì nhiều trong số đó có sự kết nối với nhau. Tuy nhiên, chúng tôi hoan nghênh quý vị cung cấp ý kiến phản hồi chỉ cho những lĩnh vực quý vị quan tâm nhất.

Chúng tôi cũng có thể hỏi một số câu hỏi ẩn danh, tùy chọn về nhân khẩu học để hiểu rõ hơn về người mà chúng tôi xin ý kiến. Cám ơn quý vị đã dành thời gian.

Nếu quý vị có câu hỏi, vui lòng liên hệ strategicplan@fairfaxcounty.gov.
https://www.surveymonkey.com/r/RQYXBQH?lang=vi
https://www.surveymonkey.com/r/RQYXBQH?lang=vi