CÁO PHÓ và CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ Ông Phanxico Xavier – Chuẩn Tướng PHẠM DUY TẤT


Theo nguồn tin trên mạng của

CÁO PHÓ
Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin buồn
đến thân bằng quyến thuộc và thân hữu
Chồng, Cha, Ông, Anh của chúng tôi là
Ông Phanxico Xavier PHẠM DUY TẤT
Sinh ngày 07 tháng 08 năm 1934 tại Quảng Bình
Đã từ trần lúc 10:51 thứ Tư, ngay 11 tháng 12 năm 2019
Tại Bệnh viện Fairfax, Virginia
HƯỞNG THỌ 85 tuổi
Linh Cữu được quàn tại Nghĩa trang Fairfax Memorial
9902 Braddock Road, Fairfax, Virginia 22032
CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ
• Lễ Đưa Chân
Thứ tư 11-12-2019 lúc 18:30
• Lễ Phát Tang
Thứ sáu 13-12-2019 lúc 19:00
• Chương Trình Thăm Viếng & Cầu Nguyện
Chúa nhật 15-12-2019
16:00-17:00 thăm viếng
17:00-17:30 cầu kinh của Giáo xứ
17:30-19:00 thăm viếng
19:00-20:00 Lễ Phủ Cờ do Hội BDQ
• Thánh Lễ Tiễn Đưa và An Táng
Thứ hai 16-12-2019 lúc 11:00 tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam số 915 S Wakefield St Arlington Virginia.
Sau Thánh Lễ sẽ tiển đưa Linh cữu ra Nghĩa Trang Fairfax.

TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO
Bà Quả Phụ Phan Thị Bạch Yến.
Trưởng Nữ Phạm Duy Thúy Hồng, chồng và các con (VN)
Trưởng Nam Phạm Duy Việt, vợ và các con (MA)
Thứ Nữ Phạm Duy Vân Hồng và các con (CA)
Thứ Nữ Phạm Duy Diên Hồng, các con và cháu (CA)
Út Nam Phạm Duy Vũ, vợ và các con (VA)

Cáo phó này thay thế thiệp tang

*** XIN MIỄN PHÚNG ĐIẾU VÀ VÒNG HOA***
MỌI SỰ ĐÓNG GÓP XIN CHUYỂN VÀO QUỸ TỪ THIỆN THƯƠNG PHẾ BINH VÀ QUỸ TRÙNG TU NGHĨA TRANG QUÂN ĐỘI BIÊN HÒA

Chi phiếu xin gửi về:
Hội Biệt Động Quân HTĐ
P.O Box 438
Milford, DE 19963