Lịch Báo Nhắc: Kỳ Nghỉ Mùa Đông của FCPS trong Quận Fairfax là từ Ngày 23 Tháng Chạp đến Ngày 03 Tháng Giêng 2020


Theo nguồn tin trên mạng của hệ trường công Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS
Lịch Báo Nhắc: Kỳ Nghỉ Mùa Đông Là từ Ngày 23 Tháng Chạp đến Ngày 03 Tháng Giêng 2020
Là một báo nhắc, kỳ nghỉ mùa đông năm nay bắt đầu ngày Thứ Hai 23 Tháng 12, và chấm dứt ngày 3 Tháng 1, 2020. Các lớp sẽ tiếp tục lại vào ngày Thứ Hai 6 tháng 1, 2020. Xin lưu ý ngày cuối của các lớp trước kỳ nghỉ, ngày 20 tháng 12, là nguyên ngày học. Xin xem lịch toàn bộ năm học 2019-20. https://www.fcps.edu/calendars/2019-20-standard-school-year-calendar