Hội Tết Nhà Việt Nam 2020


Theo nguồn tin trên mạng của CÂU LẠC BỘ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT VÙNG HOA THỊNH ĐỐN & BMH

Hội Tết Nhà Việt Nam và Lễ Tưởng niệm 74 tử sĩ Hoàng Sa
vẫn được tổ chức tại trường Nova ngày Thứ Bảy 18 tháng 1 năm 2020 như đã thông báo.
Xin kính mời quý đồng hương đến tham dự
Ban tổ chức
Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Thông báo của Nhà Việt Nam:

Hội Tết Nhà Việt Nam và Lễ Tưởng niệm 74 tử sĩ Hoàng Sa
vẫn được tổ chức tại trường Nova ngày Thứ Bảy 18 tháng 1 năm 2020 như đã thông báo.
Xin kính mời quý đồng hương đến tham dự
Ban tổ chức

Để tường và kính, thân mời Quý Vị tham dự và ủng hộ..

Trân trọng.

BMH ///
Washington, D.C
Note: We are not responsible for typo error, price change, substitute item, or available of item from online ads.

Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về lỗi ấn, thay đổi giá, hàng thay thế, hoặc có sẵn mặt hàng quảng cáo.