12 giờ trưa thứ Bảy ngày 22 tháng 2 là Hạn chót cho Quý Vị nào ở Địa Hạt 10 trong quận Fairfax để ghi tên đi bầu cho Matt Truong trong Hội nghị Đảng Cộng Hòa năm 2020 của tiểu bang Virginia tại thành phố Winchester


Theo nguồn tin trên mạng của Anh Tu Do
Thưa quý Đồng Hương,

Xin gởi lại e-mail để ủng hộ cho ứng cử viên Matt Trương. Nếu muốn biết mình thuộc về District nào, xin mời bấm vào link bên dưới, điền địa chỉ phía bên trái, bấm “Find Now” sẽ cho thấy U.S. Congress thuộc về District nào.

https://whosmy.virginiageneralassembly.gov/

Quý vị nào ở District 10, xin ghi tên gấp để làm người đại diện cho Matt Trương và xin sắp xếp giờ để đi bầu cho Matt vào ngày 30 tháng 5 ở Winchester.

A. Fairfax county:

Hạn chót ghi tên ở Fairfax County là 12 giờ trưa ngày thứ bảy 22 tháng 2 sắp tới.

Mẫu đơn có thể điền qua:

1. Giấy: https://fairfaxgop.org/wp-content/uploads/2020/01/2020-FCRC-Nonmilitary-Filing-Form.pdf

2. Online: https://argentasoftware.com/interfaces/fcrc/frmDelegateRegistrationForm.aspx

Sau đây là mẫu đơn ở những counties khác trong District 10:
B. Winchester City:
https://winchestergop.org/wp-content/uploads/2020/01/Prefilling-form.pdf
https://winchestergop.org/wp-content/uploads/2020/01/Mass-Meeting.pdf
C. Loudoun:
https://www.loudoungop.com/library/2020_LCRC_Mass_Meeting_Call.pdf
https://www.loudoungop.com/library/2020_LCRC_Mass_Meeting_Filing_Form.pdf

D. Prince William:

PWC GOP Biennial Convention Call


https://www.pwcgop.gop/wp-content/uploads/2020/01/2020-PWCRC-Convention-Delegate-Pre-filing-Form-ver-2.pdf

E. Manassas City:
https://virginia.gop/wp-content/uploads/2020/01/OFFICIAL-MANASSAS-2020-FINAL.pdf
https://virginia.gop/wp-content/uploads/2020/01/2020-Convention-Delegate-Form.pdf

F. Frederick:
https://www.frederickvagop.org/uploads/8/6/8/3/86839228/fcrc_party_canvass_call_2020.pdf
NOTE: Filing Form is last page of the Call

G. Clarke County:
https://virginia.gop/wp-content/uploads/2020/02/Filing-Form_PRECINCT-CANVASS_2020.pdf
https://virginia.gop/wp-content/uploads/2020/02/Filing-Form_CONVENTION_2020.pdf
Trong trường nhiều quý vị không thuộc District 10, xin ủng hộ tài chánh cho Matt Trương Campaign để trang trải nhiều chi phí cần thiết trong cuộc vận động bầu cử này.

Nếu có câu hỏi gì thêm, xin quý vị liên lạc với Anh Tú Đỗ.

Thành thật cám ơn.